Is uw behandeling voor urticaria voldoende doeltreffend? 

Heeft u urticaria? Is uw ziekte goed of slecht onder controle ? De volgende vragen zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen van uw ziekte op dit ogenblik.

Lees elke vraag aandachtig en kies dan, uit de 5 mogelijke antwoorden, datgene dat het best past bij uw mening.

We vragen u om uw antwoorden te baseren op uw situatie tijdens de 4 afgelopen weken.  Denk niet te lang na.  Er is telkens maar één antwoord mogelijk.

1. In welke mate hebt u de afgelopen 4 weken onder de lichamelijke klachten van de urticaria (jeuk, kwaddels/galbulten en/of zwellingen) geleden?

 
 behoorlijk
 redelijk
 nauwelijks
 helemaal niet

2. In welke mate is uw kwaliteit van leven in de afgelopen 4 weken vanwege de urticaria beïnvloed?

 enorm
 behoorlijk
 redelijk
 nauwelijks
 helemaal niet

3. Hoe vaak is de behandeling in de afgelopen 4 weken onvoldoende geweest om uw klachten van de urticaria onder controle te krijgen?

 enorm
 behoorlijk
 redelijk
 nauwelijks
 helemaal niet

4. Hoe goed had u de urticaria in de afgelopen 4 weken in het algemeen onder controle?

 zeer vaak
 vaak
 af en toe
 zelden
 helemaal niet